Melodiya | 1978 | |

Gidon Kremer, Tatjana Grindenko, Gennadij Roshdestwenskij, London Symphony Orchestra ‎– Sibelius Violinkonzert, Schnittke Concerto Grosso